Abstract Peersman (2007)

Catharina Peersman. De opkomst van de volkstalen in de oorkonden van de abdij van Ninove. Casestudy van een bewogen eeuw (1250-1350). Handelingen LXI (2007).

De middeleeuwse oorkonden van de voormalige abdij van Ninove, die het corpus van onze doctoraatsthesis vormen, bieden talrijke onderzoeksmogelijkheden voor zowel historici als taalkundigen. Vanuit historisch sociolinguïstisch perspectief analyseren wij de oorkonden op twee manieren: van elke oorkonde geschreven tussen 1137 (stichting van de abdij) en 1350 (einde van het Oudfrans) in het Latijn, het Oudfrans of het Middelnederlands maken we een sociaal-historisch profiel op dat vervolgens, voor wat de Oudfranse oorkonden betreft, wordt aangevuld met een dialectanalyse. De combinatie van deze twee invalshoeken maakt het mogelijk om de omstandigheden te reconstrueren waarin de geschreven volkstalen verschenen in ons corpus. In dit artikel behandelen we de bewogen eeuw (1250-1350) die niet alleen het geschreven Nederlands en Frans zag verschijnen naast het Latijn, maar ook de wisselende verhoudingen tussen beide volkstalen.