Richtlijnen voor auteurs

Publiceren in de Handelingen

Onderzoekers die een lezing hebben gegeven op een van onze bijeenkomsten, krijgen de kans om hun lezing, in de vorm van een kort artikel, te publiceren in de Handelingen, een jaarlijkse verzorgde wetenschappelijke publicatie. De Handelingen kregen een hoge ‘ranking’ in de Vlaamse Academische Bibliografie voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW), en vormen dus een hoogstaand publicatiemedium. Alle artikelen worden gepeerreviewd: twee externe lezers beoordelen elk ingestuurd artikel.

Sprekers die in aanmerking komen om over de Handelingen te publiceren, krijgen daarover bericht van de algemeen secretaris of de redactiesecretaris (zie contactgegevens). De richtlijnen voor auteurs zijn hieronder te vinden. Aan alle auteurs wordt gevraagd om die richtlijnen maximaal te respecteren.

Van auteurs die publiceren in de Handelingen wordt verwacht dat ze lid zijn van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij, en dat ten minste voor het jaar waarin de Handelingen verschijnen. Op die manier krijgen de auteurs ook de desbetreffende jaargang toegestuurd bij publicatie – er worden geen auteursexemplaren gegeven.

Richtlijnen voor auteurs

1. Formattering: marges van telkens 3 cm; geen nummering van de pagina’s; geen splitsing van de woorden; lettertype Times New Roman. Griekse letters worden bij voorkeur in Unicode ingegeven.

2. Hoofding: titel in Times 16 gecentreerd, niet vet; interlinie 1 (single); “door N.N.” in Times 14.

3. Tekst: Times 14; interlinie 1 (single); bij het begin van een nieuwe paragraaf 0,5 cm (vast) inspringen, maar geen blanco regel laten; citatenblok in tekst: 1 cm (vast) inspringen en in lettergrootte Times 12.

4. Voetnoten : Times 12, geen blanco regel tussen de verschillende voetnoten; interlinie 1 (single), doorlopende nummering in Arabische cijfers; voetnoten onderaan de pagina.

5. Bibliografische referenties: volgens het systeem dat in de discipline van de auteur gebruikelijk is; wat cursief komt, wordt cursief gezet en niet onderstreept; de auteursnamen worden in klein kapitaal of in romein gezet, niet in kapitaal. Afkortingen voor tijdschriften en reeksen worden best vermeden.

6. Het verdient sterke aanbeveling het artikel van tussentitels te voorzien. Tabellen, illustraties en bijlagen kunnen bij de tekst worden gevoegd. Schematische voorstelling van gegevens (“Bullets and Numbering”) in de uiteenzetting zelf wordt best vermeden.

7. Typografie: er wordt geen spatie geplaatst voor de leestekens dubbelpunt, vraagteken, kommapunt; er wordt één spatie gelaten na een punt. Aanhalingstekens wordt met dubbele haakjes weergegeven (ʻ ʼ “ en ”), d.i. smart quotes, geen straight quotes.

8. De lengte van een bijdrage in de Handelingen bedraagt in principe hoogstens 15 p. (volgens de hoger aangegeven lay-out), of 30 000 tot 40 000 tekens (CHARACTERS WITH SPACE volgens de telling van uw tekstverwerkingsprogramma)

9. De auteurs maken een korte samenvatting (niet meer dan 10 regels) van hun bijdrage in een congrestaal (Engels, Frans, Duits, Latijn). Deze summary wordt aan het begin van het artikel afgedrukt. Zij voegen tevens een korte tekst toe met de volgende gegevens: geboortejaar, studies, professionele activiteit, bijzondere wetenschappelijke interesses. Deze tekst is bestemd voor de rubriek “Over de auteurs”.

10. De auteurs worden verzocht zich aan de deadlines te houden: artikels van lezingen die op de lentevergaderingen werden gebracht, dienen binnen te zijn voor 15 juni; artikels van de herfstvergaderingen moeten voor 15 december binnengebracht worden.

11. De auteurs bezorgen hun bijdrage, volgens deze richtlijnen opgesteld,  in attachment bij een e-mail als een Worddocument aan de redactiesecretaris, Melissa Farasyn: Melissa.Farasyn*AT*UGent.be. Om verdere correspondentie vlot te laten verlopen, gelieve tevens de volgende informatie aan de redactiesecretaris mee te delen: adres van uw universiteit of privé-adres (waar u het makkelijkst te bereiken bent), telefoon en e-mail.