Lidmaatschap

Bent u geïnteresseerd om lid te worden van de KZM?

Om lid te worden vult u het standaardformulier in en betaalt u de ledencontributie (betalingsgegevens):

  • jaarlijkse bijdrage standaard lidmaatschap: €25
  • jaarlijkse bijdrage buitenlands lidmaatschap: €30
  • jaarlijkse bijdrage voor twee leden uit hetzelfde gezin: €27 samen
  • steunend lidmaatschap: €50 per kalenderjaar
  • mecenas: €150 per kalenderjaar

Leden kunnen uiteraard de halfjaarlijkse bijeenkomsten bijwonen, alsook alle andere publieke activiteiten van de KZM. Voor het houden van een lezing nemen ze contact op met de voorzitter van de sectie waarvoor ze zouden willen spreken. Ze ontvangen ook jaarlijks de Handelingen, een verzorgde wetenschappelijke publicatie van ca. 250 bladzijden. Steunende leden en mecenassen krijgen naamsvermelding in de Handelingen. Bij lidmaatschap voor twee leden uit hetzelfde gezin ontvangt u slechts één exemplaar van de Handelingen.