FAQ

Heeft u vragen over uw lidmaatschap? Is uw adres veranderd? Wil u lid worden van onze vereniging? Heeft u de Handelingen niet ontvangen? Hieronder vindt u een overzicht van een aantal veelgestelde vragen, met daarbij telkens de naam en het e-mailadres van de contactpersoon die u verder kan helpen. Onderaan op deze pagina vindt u ook de gegevens van alle bestuursleden, die uiteraard ook steeds bereid zijn om op uw vragen te antwoorden.

Hoe kan ik lid worden van de KZM?
Lid worden kan door de verschuldigde ledencontributie over te maken op het rekeningnummer van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij . Alle informatie daarover vindt u op de pagina Lid worden? Uw gegevens worden automatisch doorgestuurd aan de algemeen secretaris, de penningmeester en de administratief secretaris. Zodra we uw bijdrage hebben ontvangen, bent u (opnieuw) lid van onze vereniging. U wordt dan uitgenodigd voor de bijeenkomsten, en ontvangt de Handelingen van het jaar waarvoor u de lidmaatschapsbijdrage hebt betaald.

Mijn adres is veranderd. Hoe laat ik dat weten?
U kunt een adreswijziging melden door het webformulier in te vullen dat u hier terugvindt of door een een email te sturen naar de algemeen secretaris of de penningmeester (zie contactgegevens).

Ik heb een aantal vragen over mijn lidmaatschap of over de vereniging.
Met vragen over de ‘Koninklijke Zuid-Nederlandse’ (KZM) kunt u terecht bij de algemeen voorzitter of bij de algemeen secretaris (zie contactgegevens). We proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Ik heb mijn ledenbijdrage betaald, maar ik ontvang geen Handelingen of uitnodigingen. Hoe komt dat?
Bij onze penningmeester kunt u nagaan of uw ledenbijdrage ons in goede staat heeft bereikt. Als dat wel degelijk het geval is, en u toch geen uitnodigingen of Handelingen ontvangt, neem dan contact op met de penningmeester of de algemeen secretaris (zie contactgegevens). Let wel: u ontvangt steeds de jaargang van de Handelingen van het jaar waarvoor u de contributie heeft betaald; dat betekent bijvoorbeeld dat een lid dat in 2013 betaald heeft, de Handelingen 2013 ontvangt, die pas eind 2014 zijn verschenen.

Ik heb een inhoudelijke vraag over de Handelingen.
Uw vraag is welkom bij onze redactiesecretaris (zie contactgegevens).

Ik/mijn vereniging/mijn instelling wil graag een abonnement op de Handelingen.
Voor een abonnement kunt u contact opnemen met de penningmeester of de algemeen secretaris (zie contactgegevens). In uw email vermeldt u de naam (van de instelling,…), het volledige adres en de gegevens van een contactpersoon. De factuur wordt met de bestelling meegestuurd.