Abstract Vanden Boer (2007)

Anneleen Vanden Boer. Meertaligheid in de Belgische administratie: Duits in theorie en praktijk. Handelingen LXI (2007).

Binnen het kader van de Belgische taalpolitiek kijk ik specifiek naar de praktische toepassing van de Belgische taalwetgeving inzake Duits. Uit klachtendossiers opgesteld door de Vaste Commissie voor Taaltoezicht blijkt dat er in deze context een discrepantie zichtbaar is tussen de voorgeschreven taalwetten en de dagelijkse toepassing ervan door de Belgische openbare diensten. In dit doctoraatsproject zal aanvankelijk gezocht worden naar de factoren die deze discrepantie veroorzaken. Na een grondige analyse van de huidige taalwetgeving en het profiel van het onderzoeksgebied wordt naar onderzoeksmethoden gezocht die tijdens het veldwerk ingeschakeld kunnen worden om de bepalende factoren te achterhalen. Aansluitend zal een voorstel gedaan worden om het topic open te breken naar een ruimere vraagstelling waarin geprobeerd wordt de ‘uitvoerbaarheidgraad’ van een taalpolitiek of taalbeleid te bepalen vóór de implementatie ervan.