Handelingen LXVII (2013)

Inhoud

Klassieke Studies

 • DEMULDER, Bram. Met Callicles tegen Callicles. Filosofie, gemeenschapsleven en Plato’s Gorgias in Damascius’ Leven van Isidorus. p. 5.
 • VAN RENTERGHEM, Steven. Een politiek avontuur. De Aithiopika als model voor Soutsos’ De Banneling van 1831. p. 29.
 • VELLE, Matthias. Icarusarbeid. Een lectuur van Peter Verhelsts dichtbundel Verhemelte (1996). p. 43.

Geschiedenis

 • MASSCHELEIN, Elisa en Violet SOEN. De vrede verzilverd? Het Eeuwig Edict en de Intrede van Don Juan in Leuven (februari-april 1577). p. 61
 • SCHOUWENBURGE, Hans. “KN/orca heeft de Varsity gewonnen!” Studentengraffiti in de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. p. 79
 • VANDENDRIESSCHE, Joris. Een stedelijke wetenschap. Medische genootschappen en de organisatie van de Belgische geneeskunde, 1800-1850. p. 95.
 • VERMOTE, Kristof. Libertus, collegiatus, pistor en coniunx. De meervoudige identiteit van Romeinse vrijgelatenen . p. 113

Letterkunde

 • DERA, Jeroen. Een plaats in de bijkeuken. Ellen Russe en het vrouwenuurtje van de KRO, 1929-1940. p. 133.
 • HALL, Adem. Hamlet: Foucault, Waanzin en Ophelia. p. 155.
 • VROOMEN, Lisanne. Reynaert de vos in een Vlaams-nationalistisch jasje. Bewerkingen van Van den vos Reynaerde met een ideologische inslag. p. 177.

Taalkunde

 • DE DECKER, Benny. De dynamiek van het jonge Nederlands: sporen van tussentaalhomogenisering in Vlaamse tienerchattaal? p. 199.
 • DELARUE, Steven. Contrasterende (standaard)taalideologieën bij Vlaamse leerkrachten: een Gentse casestudy. p. 219.
 • NICAISE, Laurent. Donkere wolken boven de Bel-20: een analyse van meteorologische metaforen en hun effect op beleggingsstrategieën. p. 249.
 • PUTTAERT, Jill. “het is uijt groote nood dat ik myn kind hier brengen…” Over taalgebruik en taalkeuze in negentiende-eeuwse vondelingenbriefjes. p. 269
 • SIMOENS, Hannelore. Taalgevoeligheid in Brussel en de Vlaamse Rand: een attitudeonderzoek. p. 289
 • Over de auteurs. p. 309.
 • Werkzaamheden 2013. p. 313.
 • Bestuur 2013. p. 325.

De volledige inhoud van Handelingen LXVII (2013) kan u hier downloaden.