Handelingen LIII (1999)

Van vader- naar moedertaal
Latijn, Frans en Nederlands in de dertiende-eeuwse Nederlanden

Handelingen van het colloquium georganiseerd door de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis op 23 oktober 1999

5 Johan Taeldeman, Woord vooraf
7 Thérèse De Hemptinne, De doorbraak van de volkstaal als geschreven taal in de documentaire bronnen. Op zoek naar de verklaringen in de context van de graafschappen Vlaanderen en Henegouwen in de dertiende eeuw
23 Marc Van Uytfanghe, De “vadertaal” Latijn in de dertiende eeuw
55 Willy Van Hoecke, De opkomst van het Frans in de oorkonden vanaf het einde van de twaalfde eeuw
81 J.W.J. Burgers, Het ontstaan van de twaalfde-eeuwse Vlaamse stadskeuren
101 Tanneke Schoonheim, Vrouwennamen in Middeleeuws Holland. Germaanse vrouwennamen in Holland tot 1300
119 Jozef D. Janssens, Werelde literatuur in het dertiende eeuwse Vlaanderen
137 Mieke Leroy, De oorkondentaal van een dertiende-eeuwse Middelnederlandse scribent uit Brugge
167 Walter Simons, Geletterdheid en boekengebruik bij de vroegste begijnen
181 Jozef Brams, Jacob van Maerlants bewerking van het Secretum secretorum
195 Over de auteurs
197 Prijs van de Zuid-Nederlandse Maatschappij: reglement
199 Bestuur

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s