Lentevergadering 2023

De Lentevergadering 2023 vindt op 18 maart digitaal plaats, via Teams. De plenaire lezing wordt verzorgd door Beatrijs Vanacker (KU Leuven) voor Letterkunde.

Om de links naar de Teams-vergaderingen te ontvangen, is het nodig om je op voorhand in te schrijven (uiterlijk 16 maart). Op deze pagina kan je je inschrijving voltooien. Hier vind je meer informatie over het gebruik van Teams.

Het programma en de abstracts zijn beschikbaar op deze pagina.

Een nieuw elan

De Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (KZM) wordt 150 jaar.

De Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, oftewel KZM, is opgericht in Mechelen op 6 februari 1870. De KZM is daarmee de oudste wetenschappelijke vereniging van België met het Nederlands als voertaal. Haar oorspronkelijke doel was “de studie van het wezen en de geschiedenis der Nederlandsche Taal”, maar in latere jaren heeft de Maatschappij haar terrein verbreed, en zijn naast de afdeling Taalkunde ook de afdelingen Letterkunde, Geschiedenis en Klassieke Studies toegevoegd.

Tijdens de jaarlijkse lente- en herfstvergadering van de KZM krijgen vooral jonge wetenschappers de kans een lezing te houden – dikwijls hun allereerste academische lezing, soms in het bijzijn van de trotse familie. Die lezingen worden vervolgens doorgaans in de Handelingen van de KZM gepubliceerd, na beoordeling door experts. Elke vergadering wordt ook voorafgegaan door een plenaire lezing van een gevestigde wetenschapper, dikwijls over een algemeen wetenschappelijk onderwerp.

Deze vergaderingen hebben plaats in de prestigieuze gebouwen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL) in Gent. Het spreekgestoelte staat onder de op de muur geschilderde slogan De Tael is Gansch het Volk van Prudens Van Duyse.

Grote vergaderzaal van de KANTL

De slogan De Taal is Gans het Volk mag vandaag dan wel wat overdreven lijken, in de 19de eeuw moest het Nederlands als taal van wetenschap wel tegen het Frans verdedigd worden. Vandaag de dag zijn er opnieuw zorgen over het Nederlands als taal van wetenschap, deze keer wegens de dominantie van het Engels. De doelstelling van de KZM om het Nederlands te promoten, wint daardoor opnieuw aan relevantie.

Er zijn in 2019 opnieuw mensen gevonden die in de doelstellingen van de organisatie blijven geloven: het Nederlands als taal van wetenschap verdedigen en jonge mensen een mooie kans geven om een lezing te houden en te publiceren. Het bestuur is sterk vernieuwd en bestaat uit een combinatie van aanstormend talent en gevestigde wetenschappers; er zijn vertegenwoordigers van alle Vlaamse universiteiten. De Herfstvergadering van 2020 verliep online via livestreaming voor wel 70 ingeschrevenen. Als vernieuwing voor de KZM na 150 jaar geschiedenis kan dat wel tellen. We zijn van plan om in de toekomst de lezingen ter plaatse in de KANTL met livestreaming te combineren.

Wie een lezing wil houden voor de KZM, kan zich aanmelden bij een sectievoorzitter (zie hieronder). Wie lid wil worden en de organisatie dus financieel wil steunen, kan dat doen via de website www.kzm.be. Elk lid krijgt de Handelingen toegestuurd.

Het bestuur van de KZM

Bestuur van de KZM sedert de Herfstvergadering van 10 oktober 2020

Algemeen voorzitter: Isabeau De Smet MA (KU Leuven)
Algemeen secretaris: em. prof. dr. Jacques Van Keymeulen (UGent)
Voorzitter Taalkunde: dr. Dirk Pijpops (ULiège)
Secretaris Taalkunde: Joren Somers MA (UGent)
Voorzitter Letterkunde: prof. dr. Kornee Van der Haven (UGent)
Secretaris Letterkunde: dr. Hannah Van Hove (VUBrussel)
Voorzitter Geschiedenis: em. prof. dr. Gustaaf Janssens (KU Leuven)
Secretaris Geschiedenis: dr. Michael Auwers (UAntwerpen)
Voorzitter Klassieke Studies: dr. Yanick Maes (UGent)
Secretaris Klassieke Studies: prof. dr. Gert Partoens (KU Leuven)
Redactiesecretaris: dr. Melissa Farasyn (UGent)
Webbeheerder: dr. Karlien Franco (KU Leuven)
Penningmeester: lic. Guido Vander Sande (KU Leuven)
Administratief secretaris: lic. Valerie Bouckaert (UGent)

Programma Herfstvergadering 2020 (10 oktober 2020, 14.00-17.30u, online)

Wegens de geldende maatregelen n.a.v. het Coronavirus vindt de Herfstvergadering 2020 als digitale vergadering plaats. We houden deze digitale editie zo laagdrempelig  als mogelijk.

De vergadering zal plaatsvinden via het digitale platform Zoom, een softwarepakket dat gebruikt kan worden voor online conferenties en vergaderingen. Om deel te nemen aan een Zoomsessie heeft u geen Zoom-account nodig. U heeft ook geen speciale software nodig; deelnemen kan via elke internetbrowser. We hebben een handleiding voor Zoom ontwikkeld om deel te nemen aan de Hersftvergadering.

Als u de Herfstvergadering wil bijwonen, is het nodig dat u zich online schrijft, ten laatste op 6 oktober 2020. U kan dat doen op deze pagina.

Als u zich ingeschreven heeft, ontvangt u enkele dagen voor de vergadering van het bestuur een e-mail met daarin de Zoom-link die u kan gebruiken om de vergadering bij te wonen.

14.00u-14.15u: Welkom

14.15u-15u: Plenaire lezing (Afdeling Taalkunde)

Albert Oosterhof (KU Leuven),Taalbeleid, meertaligheid en het debat over de taal van het hoger onderwijs in de landen van het taalgebiedabstract & bio

15.00u-17.30u: Sectielezingen

Elke sectielezing duurt twintig minuten, gevolgd door 5 minuten voor vragen en 5 minuten om van Zoom-lokaal te wisselen

Taalkunde

 • Marie-Anne Markey (KU Leuven), Stevige verankering, soepele analogie: via individuele variatie analogie in taalverandering opsporenabstract
 • Laura Bruno (UGent), Datiefconstructies in het Oudfriesabstract
 • Jozefien Piersoul (KU Leuven), Genderverschillen in de complexiteit van geschreven teksten. Een corpusonderzoek
 • Melissa Farasyn (UGent), V2 in de declaratieve hoofdzin in de Frans-Vlaamse dialectenabstract
 • Freja Verachtert (VUB & KU Leuven), De mens voor de handicap: de rol van vertaling in de verspreiding van people-first language in Vlaanderenabstract

Letterkunde

 • Fauve Vandenberghe (UGent), Haywood in Holland: de Franse en Nederlandse vertalingen van Eliza Haywood’s Idalia; or, the Unfortunate Mistress (1723)abstract
 • Mathias Meert (VUB), Schrifturen van de pantomime: lichaamstaal en ‘Nebentext’ in de modernistische Duitstalige pantomimeabstract
 • Caroline Baetens (UGent), Vergelijkend onderzoek naar neoclassicistische aanpassingen in het Vlaamse jezuïetentoneel van de achttiende eeuwabstract
 • Abigael van Alst (KU Leuven), Cosmogonie en literaire filmkunst in Cendrars’ La Fin du monde filmée par l’ange N.D.abstract
 • Zoë Van Cauwenberg (UGent & KU Leuven), Ballades van Verschrikking: Verleden en Verbeeldingskracht in Tales of Superstition and Chivalry (1802) van Anne Bannermanabstract

Geschiedenis

 • Anke Verbeke (FWO & VUB), Wie zal er voor de ouderen zorgen? Ouderenzorg in de stad aan het einde van de achttiende eeuwabstract
 • Wout Saelens (Universiteit Antwerpen), Energietransities in huis: de materiële cultuur van verwarming en verlichting in achttiende-eeuws Gent en Leidenabstract
 • Wout Vande Sompele (Universiteit Antwerpen), Wielen van goud? Ambachten in een commerciële rurale regio, een detailstudie van een achttiende-eeuwse wagenmaker in de Doelpolderabstract
 • Bram De Maeyer (KU Leuven), De Belgische Staat als vastgoedmagnaat? De bouw van de ambassade in Tokio (1960-2010)abstract

Klassieke studies

 • Xavier Van Binnebeke (KU Leuven), Neo-Latin Poetry Peers: the “Certamen poeticum Hoeufftianum” (1845-1978)
 • Jonas Roose (KU Leuven), Laat je geldzucht toch varen: De 646e brief van Isidorus van Pelusium