Programma Lentevergadering 2023 (18 maart 2023, 10u, online via Teams)

De Lentevergadering 2023 vindt online plaats via Teams. Alle lezingen zijn openbaar; men hoeft geen lid te zijn om ze bij te wonen. Het is wel nodig om vooraf te registreren zodat u de Teams-links kan ontvangen. Dat kan via deze pagina.

10.00-10.15: Welkomstwoord en Algemene vergadering (alleen voor leden)

10.15-11.00: Plenaire lezing (Afdeling Letterkunde)
Beatrijs Vanacker (KU Leuven), “Littérateur et Belgique impliquent contradiction” Over gefnuikte literaire ambities en culturele transfer in Le Littérateur Belgique (1755) en het Tydverdryf (1805 1806)

11.00: Sectielezingen

Elke sectielezing duurt twintig min., gevolgd door 5 min. voor vragen en 5 min. om van Teams-lokaal te wisselen.

Taalkunde

11:00: Ilias Vierendeels & Laurence Mettewie (NaLTT, Université de Namur), Taalideologieën op tourneeabstract
11:30: Margot Janssens & Myriam Vermeerbergen (KU Leuven), Met een gebarentaaltolk de sociale ladder op (?)abstract
12:00: Tanguy Dubois (KU Leuven & UCLouvain), Het vaardigheidsniveau van EFL leerders beïnvloedt de keuze van genitiefvariant: bewijs uit corpusgegevens en experimentenabstract

Letterkunde

11:00: Jens De Rijbel (UGent), In Vlaanderen deelt men de lakens uit: De ambachtslieden en hun beeldvorming van de Vlaamse stad in ‘de Bouc vanden Ambachten’ en zijn navolgersabstract
11:30: Kate Dejonckheere (UGent), Flitsfictie of verstilling? De microfictie van Marie Kessels in relatie tot het digitale discours abstract
12:00: Katrijn Van den Bossche (VUB), “He won the war but lost the plot”: genre en zelf reflexiviteit in ‘Telling tales ’ (2014) van Patience Agabiabstract

Geschiedenis

11:00: Claire Morrison (KU Leuven), De rol van vrouwen in de vroegmoderne universiteit in de Lage Landen
11:30: Sanne Hermans (UAntwerpen), “Deze allendighe tyt ”: het discours van een vroegmoderne crisis (1584-1609)
12:00: Jeroen Kole (UAntwerpen), Tussen schoonheid en deftigheid: een comparatieve analyse van Antwerpse en Amsterdamse veilingadvertenties uit de achttiende eeuw

Klassieke studies

11:00: Mathieu Cuijpers (KU Leuven), Basilius van Seleucië over Davids (on)deugd: ‘Sermo 17’ (CPG 6656.17) nader beschouwdabstract
11:30: Yannis Brichant (UGent), De ontwikkeling van het laat Romeins bevelhebberschap onder Constantius II (337-361)abstract