KZM-Lentevergadering op 22 maart: het programma

Op zaterdag 22 maart 2014 organiseert de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij (KZM) haar volgende Lentevergadering. Gewoontegetrouw vindt de bijeenkomst opnieuw plaats in de gebouwen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL), in de Koningstraat 18 in Gent. U bent er welkom vanaf 9u30; we starten stipt om 10 uur. Leden van de KZM hebben onlangs de uitnodiging in hun brievenbus gevonden, maar de bijeenkomst staat open voor alle geïnteresseerden: u bent meer dan welkom! Inschrijven is niet nodig. Hopelijk tot dan!

10:00-10:15: Welkom en inleiding

10:15-11:00: Plenaire lezing door Jacqueline Klooster (Universiteit Gent): Het poëtische is politiek. Plutarchus over Solon, dichtkunst en staatsmanschap.

Plutarchus van Chaeronea schreef in de eerste eeuw van onze jaartelling een biografie van de Atheense wetgever en dichter Solon (zesde eeuw voor Christus). In deze levensbeschrijving speelt het feit dat Solon als vooraanstaand staatsman en wijze ook poëzie schreef een belangrijke rol. Ik zal aantonen dat het gebruik en misbruik van poëzie als middel om de politiek te sturen niet alleen een van de hoofdthema’s van Plutarchus’ biografie van Solon is, maar bovendien naadloos past in Plutarchus’ denkbeelden over de rol van poëzie in het algemeen, zoals verwoord in zijn traktaat “Hoe een jongmens de dichters dient te lezen” (Quomodo adolescens poetas debeat audire).

11:00-12:30: Parallelle lezingen per sectie

Taalkunde

Lynn Prieels (Universiteit Gent): Lexicale variatie in interlinguale en intralinguale audiovisuele vertaling. Een corpusgebaseerd, multivariaat onderzoek van Belgisch-Nederlandse ondertitels. Abstract

Jocelyne Daems (KU Leuven): Verkenning van semasiologische variatie in verkeerstermen in het Nederlands. Abstract

Eline Zenner (KU Leuven): Individuele variatie en in situ identiteitsmarkering: tussentaal in Expeditie Robinson. Abstract

Letterkunde

Marta Bigus (Universiteit Gent): De Tien Geboden in de Nederlanden (1300-1420)?

Renske van Nie (Universiteit Antwerpen): Mystieke antropologie in het 16e-eeuwse traktaat ‘Vanden tempel onser sielen’.

Maxim Rigaux (Universiteit Gent): Assimilatie, identiteit en de Ander in de epische poëzie van Lepanto.

Geschiedenis

Jens van de Maele (Universiteit Gent): De strijd tegen “les taudis administratifs”. Over de huisvesting van de Belgische ministeries tijdens de jaren 1930. Abstract

Annemieke Romein (Erasmus Universiteit Rotterdam): Gulik: dynastieke belangen, oorlog en welvaart. De retoriek van de getrouwe patriot 1642-1652. Abstract

Klassieke studies

Jorie Soltic en Delphine Nachtergaele (Universiteit Gent): Moderne linguïstische benaderingen in de studie van het Grieks.

Lydia Janssen (KU Leuven): Historiografie: tussen literatuur en ‘wetenschap’. Een dubbele traditie in vroegmoderne nationale geschiedschrijving. Abstract

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s