Handelingen LXI (2007)

 • COLLARD, Christophe. “Sorrow was all my soul”: een blik op de existentiële conflicten in George Herberts Temple. p. 5.
 • KREMER, Nathalie. De illusie van het kunstwerk als Pygmalion-effect in de esthetica van de achttiende eeuw. p. 23.
 • MADELEIN, Christophe , Van schets tot ets. Het verhevene van Immanuel Kant in het Nederlands, tot tweemaal toe. p. 43.
 • MOORS, Hilde. Goede boeren, slechte mensen? — Een analyse van waarden en/of tendens in Stiefmoeder Aarde door Theun de Vries. p. 61.
 • REUMKENS, Noël. De i van Schwitters, (g)een verhaal apart. p. 75.
 • DELORGE, Martine. De constructionele ontwikkeling van Nederlandse receptieve werkwoorden: een diachrone corpusstudie. p. 89. Abstract
 • IMPE, Leen & Dirk SPEELMAN. Vlamingen en hun (tussen)taal: een attittudineel mixed guise-onderzoek. p. 109. Abstract.
 • PEERSMAN, Catharina. De opkomst van de volkstalen in de oorkonden van de abdij van Ninove. Casestudy van een bewogen eeuw (1250-1350). p. 129. Abstract.
 • VANDEN BOER, Anneleen. Meertaligheid in de Belgische administratie: Duits in theorie en praktijk. p. 147. Abstract.
 • BERNARD, Floris. Verzen voor vriend en vijand: contexten van elfde-eeuwse Byzantijnse poëzie. p. 161.
 • BROECKAERT, Wim. Tituli picti en Monte Testaccio. Het belang van amfoorstudies voor de studie van navicularii en het transportwezen in de Romeinse keizertijd. p. 177.
 • JANSSENS, Marijke. Marcus Aurelius’ Τὰ εἰς ἑαυτόν: meelezen in de persoonlijke notities van een keizer. p. 199.
 • MEEUS, Alexander. De territoriale ambities van de diadochen in de eerste jaren na de dood van Alexander de Grote (323-320 n.Chr.). p. 219. Abstract.
 • SELS, Nadia. Waarom de mythe geen antwoord geeft: Hans Blumenbergs alternatieve benadering van het mytheonderzoek. p. 237
 • BUERMAN, Thomas en Tine VAN OSSELAER. Op zoek naar de goede katholiek m/v. Feminisering en masculiniteit in het katholicisme in België sinds de vroegmoderne tijd (ca. 1750-1950). p. 255.
 • HEYNINCKS, Rajesh. Een geconstrueerd denken. Over religie en architecturale metaforen in Vlaanderen (1918-1940). p. 269.
 • LATRE, Bart. Feministisch christendom in Vlaanderen 1979-1990: een nieuwe “vervrouwelijking”? p. 293.
 • 329 – Over de auteurs
 • 335 – Werkzaamheden 2007
 • 343 – Bestuur 2007

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s