Volgende KZM-vergadering in maart 2015

Afgelopen vrijdag vond de KZM-Herfstvergadering 2014 plaats, met niet alleen een gesmaakte plenaire lezing van kersvers emeritus Joop van der Horst over Lekenmeningen, maar ook vier sessies waarin jonge onderzoekers uit de taalkunde, de letterkunde, de geschiedenis en de klassieke studies hun scriptie- of doctoraatsonderzoek voorstelden. De opkomst was op vrijdagmiddag ongeveer even groot als op zaterdagvoormiddag, mede door een aantal studiedagen en workshops die op dezelfde dag plaatsvonden, maar kwaliteit is uiteraard belangrijker dan kwantiteit!

Een selectie van de lezingen die op deze Herfstvergadering en de voorafgaande Lentevergadering 2014 werden gehouden, wordt gepubliceerd in de Handelingen, volume LXVIII. Het 67ste volume van de Handelingen, met lezingen uit de jaargang 2013, verschijnt normaal eind dit jaar.

De volgende KZM-bijeenkomst, de Lentevergadering 2015, zal plaatsvinden in de loop van maart 2015. Een precieze datum wordt later bekendgemaakt.

Programma van de KZM-Herfstvergadering op 24 oktober

Het programma voor de komende KZM-Herfstvergadering, die plaatsvindt op vrijdag 24 oktober, is compleet. De KZM biedt u opnieuw interessante lezingen van jonge onderzoekers uit verschillende disciplines (taalkunde, letterkunde, geschiedenis en klassieke studies) aan, met daarbovenop een plenaire lezing van Joop van der Horst. De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 24 oktober, vanaf 14 uur in de Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde (KANTL), Koningstraat 18, 9000 Gent. De uitnodiging kunt u hier bekijken; alle beschikbare abstracts vindt u hier.

14:15-15:00: Plenaire lezing – Joop van der Horst (KU Leuven)
Lekenmeningen

15:00-16:30 Sectielezingen (parallel)

TAALKUNDE: 
Thema: ‘Interdisciplinair onderzoek in de neerlandistiek’

Laura Rosseel, Dirk Geeraerts & Dirk Speelman (KU Leuven): Sociolinguïstiek en sociale psychologie: nieuwe methodes voor attitudemeting

Dirk Pijpops (KU Leuven): Agent-based modeling van Nederlandse werkwoordsverzwakking

Ben Verhoeven (Universiteit Antwerpen): Samenstellingen in het Afrikaans en Nederlands: automatische semantische analyse en taalkundige implicaties

 

LETTERKUNDE

Mathias Meert (Vrije Universiteit Brussel): Zelfenscenering, (auto)biografie en intertekstualiteit bij Richard Beer-Hofmann

Lisa Vanlancker (Universiteit Gent): Elie Wiesels Night-trilogie: trauma en de problematiek van representatie

Leyla Yüçel Vaneyghen (Universiteit Gent): Ahmet Hamdi Tanpinar (1901-1962) over oud en nieuw: samenhang van ‘musîki’ en geschiedenis

 

GESCHIEDENIS

Tiffany Bousard (KU Leuven): Rust in vrede? Begrafenissen en religieuze controversen in Brugge tijdens de Nederlandse Opstand (1562-1584)

Wim de Winter (Universiteit Gent): ‘Uytgeleyde met Roosewater en betels’.Oostends-Aziatische interacties in 18e-eeuws Bengalen en China

Ruben Suykerbuyk (Universiteit Gent): Eeuwigheid voor de edelman. Motieven voor het religieuze patronage van jonker Maarten van Wilre in de Zoutleeuwse Sint-Leonarduskerk (1548-1558)

 

KLASSIEKE STUDIES

Nicolas De Maeyer (KU Leuven): Jansenius en de drievoudige begeerte. De concupiscentia-thematiek in de Oratio de interioris hominis reformatione

Tim Noens (Universiteit Gent): Medusa’s spiegel – Medusamotieven in Statius’ Thebais

KZM nu ook op Twitter

Sinds vandaag heeft de KZM ook een Twitteraccount – we zijn volledig mee met onze tijd. Volg KZM via @konzuidned, of klik gewoon hier. Via de Twitteraccount wordt informatie verspreid over de Lente- en Herfstvergaderingen, de Handelingen en ander nieuws uit de verschillende disciplines die binnen de KZM worden verenigd (taalkunde, letterkunde, geschiedenis en klassieke studies). 

Save the date: KZM-Herfstvergadering op vrijdag 24 oktober

Gewoontegetrouw vindt in de loop van oktober de KZM-Herfstvergadering plaats. Qua locatie wijken we daarbij niet af van onze recente traditie: de bijeenkomst vindt opnieuw plaats in de gebouwen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL), Koningstraat 18 in Gent

Er is wel één andere organisatorische wijziging: in tegenstelling tot de vorige bijeenkomsten, komen we dit keer niet bijeen op een zaterdagvoormiddag, maar op een vrijdagnamiddag. Op die manier krijgen meer studenten en academici de kans om de verschillende (sectie)lezingen bij te wonen. Hou vrijdagnamiddag 24 oktober dus alvast vrij in de agenda!

Meer informatie over de sprekers, titels en abstracts volgt binnenkort. 

KZM-Lentevergadering op 22 maart: het programma

Op zaterdag 22 maart 2014 organiseert de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij (KZM) haar volgende Lentevergadering. Gewoontegetrouw vindt de bijeenkomst opnieuw plaats in de gebouwen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL), in de Koningstraat 18 in Gent. U bent er welkom vanaf 9u30; we starten stipt om 10 uur. Leden van de KZM hebben onlangs de uitnodiging in hun brievenbus gevonden, maar de bijeenkomst staat open voor alle geïnteresseerden: u bent meer dan welkom! Inschrijven is niet nodig. Hopelijk tot dan!

10:00-10:15: Welkom en inleiding

10:15-11:00: Plenaire lezing door Jacqueline Klooster (Universiteit Gent): Het poëtische is politiek. Plutarchus over Solon, dichtkunst en staatsmanschap.

Plutarchus van Chaeronea schreef in de eerste eeuw van onze jaartelling een biografie van de Atheense wetgever en dichter Solon (zesde eeuw voor Christus). In deze levensbeschrijving speelt het feit dat Solon als vooraanstaand staatsman en wijze ook poëzie schreef een belangrijke rol. Ik zal aantonen dat het gebruik en misbruik van poëzie als middel om de politiek te sturen niet alleen een van de hoofdthema’s van Plutarchus’ biografie van Solon is, maar bovendien naadloos past in Plutarchus’ denkbeelden over de rol van poëzie in het algemeen, zoals verwoord in zijn traktaat “Hoe een jongmens de dichters dient te lezen” (Quomodo adolescens poetas debeat audire).

11:00-12:30: Parallelle lezingen per sectie

Taalkunde

Lynn Prieels (Universiteit Gent): Lexicale variatie in interlinguale en intralinguale audiovisuele vertaling. Een corpusgebaseerd, multivariaat onderzoek van Belgisch-Nederlandse ondertitels. Abstract

Jocelyne Daems (KU Leuven): Verkenning van semasiologische variatie in verkeerstermen in het Nederlands. Abstract

Eline Zenner (KU Leuven): Individuele variatie en in situ identiteitsmarkering: tussentaal in Expeditie Robinson. Abstract

Letterkunde

Marta Bigus (Universiteit Gent): De Tien Geboden in de Nederlanden (1300-1420)?

Renske van Nie (Universiteit Antwerpen): Mystieke antropologie in het 16e-eeuwse traktaat ‘Vanden tempel onser sielen’.

Maxim Rigaux (Universiteit Gent): Assimilatie, identiteit en de Ander in de epische poëzie van Lepanto.

Geschiedenis

Jens van de Maele (Universiteit Gent): De strijd tegen “les taudis administratifs”. Over de huisvesting van de Belgische ministeries tijdens de jaren 1930. Abstract

Annemieke Romein (Erasmus Universiteit Rotterdam): Gulik: dynastieke belangen, oorlog en welvaart. De retoriek van de getrouwe patriot 1642-1652. Abstract

Klassieke studies

Jorie Soltic en Delphine Nachtergaele (Universiteit Gent): Moderne linguïstische benaderingen in de studie van het Grieks.

Lydia Janssen (KU Leuven): Historiografie: tussen literatuur en ‘wetenschap’. Een dubbele traditie in vroegmoderne nationale geschiedschrijving. Abstract

Handelingen LXVI (2012) verschenen

Op het einde van 2013 rolde het recentste volume van de Handelingen van de persen van Academia Press. Het 66e nummer uit de reeks bundelt gewoontegetrouw de lezingen die jonge onderzoekers gaven tijdens de Lente- en Herfstvergaderingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij, in maart en oktober 2012. In de bundel komt recent onderzoek uit verschillende disciplines – taalkunde, letterkunde, geschiedenis en klassieke studies – aan bod, in de vorm van kritisch gereviewde artikelen. De Handelingen zijn een unieke uitgave, net door hun multidisciplinaire opzet én het feit dat ze een toegespitst publicatieforum bieden aan jonge onderzoekers, die net aan het begin van hun academische loopbaan staan of rapporteren over uitzonderlijk scriptieonderzoek. De inhoud van de Handelingen LXVI vindt u hier. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de administratief secretaris, Valérie Bouckaert (zie Contact/FAQ). Ook voor abonnementen kunt u bij haar terecht.

In de agenda: KZM-Lentevergadering op 22 maart 2014

Op zaterdag 22 maart 2014 vindt in de gebouwen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent) opnieuw onze KZM-Lentebijeenkomst plaats. Na een plenaire lezing presenteren jonge onderzoekers uit de taalkunde, letterkunde, geschiedenis en klassieke studies hun onderzoek in één van de verschillende sectielezingen. Binnenkort volgt alle informatie in verband met sprekers, titels en abstracts.

Welkom!

Afbeelding

Welkom op onze nieuwe website! De site van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, kortweg KZM, zit in een nieuw kleedje. Door met het veelzijdige WordPress te werken, kunnen we u hopelijk in de toekomst nog sneller en completer informeren over de werking van onze vereniging, de bijeenkomsten die we organiseren, en de publicatie van de Handelingen, ons jaarboek waarin bijdragen van jonge onderzoekers worden gebundeld. Hou deze site daarom zeker in de gaten!